Menu nl

AKKERMANS & DE MEULENAER
verzekeringen - leningen - beleggingen

Infofiche kredietbemiddelaar

 

            Identiteit

Naam: AKKERMANS & DE MEULENAER  Akkermans Stefaan

Straat + huisnummer: MOLENSTRAAT 15

Postcode + gemeente: 2940  HOEVENEN

Telefoonnummer: 03/605.51.80

E-mailadres:  akkermans.demeulenaer@gmail.com

 

            Registratie

Register: 22720

Ondernemingsnummer: 0871316455

Verificatie register: www.fsma.be/nl

 

            Verbondenheid

Als kredietbemiddelaar werk ik uitsluitend samen met volgende kredietgevers via het platform van de hypocel Loans van NN Insurance en via HypoConnect van Patronale Life: Bpost Bank (Krefima), Demetris, CKV, Patronale Life, EB Lease, Allianz, NN Insurance, Elantis, Crédit Foncier, Vivium, Eigen Huis en Eigen Heerd is Goud weerd, Europabank. Bij Credimo hebben wij een producentennummer.

 

            Klachten

Als u een klacht hebt, neem dan contact op met:

Uw kredietbemiddelaar.

Alle klanten, zowel natuurlijke als rechtspersonen met klachten, kunnen een beroep doen op de interne klachtendienst van de kredietgever.
Normaliter treft u op de website van de kredietgever de klachtenbehandelingsprocedure aan. Zoniet kan u die steeds opvragen bij de kredietbemiddelaar of de kredietgever.
Indien het antwoord van de interne klachtendienst u geen voldoening schenkt, kan u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin) die instaat voor de buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen. Na onderzoek van de ontvankelijkheid en de gegrondheid van de klacht, zal Ombudsfin een uitspraak doen in de vorm van een advies. Behalve wat betreft de geschillen inzake de basisbankdienst betreft, zijn deze adviezen niet bindend. Ze zijn ook niet vatbaar voor beroep.

 

Indien wij de klacht niet naar tevredenheid intern hebben opgelost, kan u ook contact opnemen met:

Ombudsfin

  • Via het online klachtenformulier:

http://www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen/

  • Per brief of e-mail

Ombudsfin

North Gate II, Koning Albert II-laan 8

1000 Brussel

E-mail: ombudsman@ombudsfin.be

 

            Commissie

Het werkelijke bedrag van het commissieloon aan de kredietbemiddelaar zal in een latere fase in het ESIS worden bekendgemaakt.