Menu nl

AKKERMANS & DE MEULENAER
verzekeringen - leningen - beleggingen

Vrij Aanvullend Pensioen(VAPZ) en POZ voor zelfstandigen zonder vennootschap

Laat de fiscus mee uw pensioen financieren!
Als u denkt dat het zelfstandigenstatuut automatisch inhoudt dat u veel belastingen moet betalen om dan een matig pensioen terug te krijgen, is het hoog tijd dat u het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen of kortweg VAPZ ontdekt en het nieuwe POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).

Aanzienlijk minder belastingen en sociale bijdragen.
Met het VAPZ kunt u elk jaar uw premie volledig als beroepskost aftrekken. Daarmee vermindert u niet alleen uw belastingen, maar ook uw sociale bijdragen. Zo geniet u tot 60 % (of meer) “korting” op uw premies!

U vindt in deze commerciële pdf nog meer praktische info.

Een optimaal rendement om uw aanvullend pensioen samen te stellen.                                                                                                 Uw premies profiteren ondermeer van een performante spaarformule. Zo bouwt u een mooi aanvullend pensioen op.
Een luik “Arbeidsongeschiktheid” op maat, aan voordelige voorwaarden.                                                                                                    Het optionele luik Arbeidsongeschiktheid van uw VAPZ verzekert u van een vervangingsinkomen in geval van ziekte of ongeval.
Deze premies zijn eveneens aftrekbaar als beroepskost.

 • Eenvoudig en toegankelijk
  Het VAPZ is een levensverzekering uitsluitend voor zelfstandigen.
 • Eenvoudig
  Een simpele manier om een aanvullend pensioen op te bouwen.
 • Toegankelijk
  U bepaalt zelf het bedrag van uw stortingen tussen 1 en 8,17% van uw referentie-inkomen met een maximum van 3.187,04 euro.
  U kunt dit percentage elk jaar wijzigen of beslissen tijdelijk uw stortingen op te schorten.
 • Noodzakelijk
  Om een correct inkomen te hebben en zo volop te genieten van uw leven na de loopbaan.
  Uw aanvullend pensioenkapitaal wordt gevormd door de kapitalisatie van uw stortingen tegen een basisintrestvoet verhoogd met een winstdeling.
 • Tal van fiscale troeven
  Uw stortingen zijn volledig aftrekbaar als beroepskosten tegen de marginale aanslagvoet.
 • Sociale troef
  U hebt meer beroepskosten. Uw sociale bijdragen zullen dus verlagen omdat ze berekend worden op uw beroepsinkomen verminderd met uw stortingen.
 • Cumuleerbaar met de Individuele Pensioentoezegging
  De fiscale voordelen van het VAPZ zijn cumuleerbaar met de voordelen van de Individuele Pensioentoezegging, maar ook met het Pensioensparen, Langetermijnsparen, Bouwsparen en POZ (pensioenovereenkomst voor zelfstandigen).

Als zelfstandige zonder vennootschap heb je vanaf 1 juli 2018 eindelijk volledig toegang tot de ‘2de pijler’ pensioenen.

De nieuwe ‘POZ’, of ‘Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen’ biedt ruime mogelijkheden, in verhouding tot je inkomen als zelfstandige.

Het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) blijft de eerste keuze, maar de maximale bijdrage is beperkt tot een kleine 3.200 euro per jaar. Daarnaast is ook de beleggingskeuze beperkt.

Met een POZ kan je nog meer sparen voor je pensioen én vandaag extra fiscaal voordeel genieten:

 • ruime spaarmogelijkheden binnen de fiscale ‘80%-grens’ (wanneer je met pensioen gaat mag je wettelijk en extrawettelijk pensioen samen niet meer bedragen dan 80% van wat je tijdens je actieve loopbaan verdiende)
 • 30% belastingvoordeel op jouw bijdragen
 • slechts 10% belasting op het kapitaal dat je ontvangt bij pensionering
 • mogelijkheid tot toevoeging van een waarborg bij overlijden of arbeidsongeschiktheid

Vanaf juli 2018 kunnen zelfstandige cliënten zonder vennootschap hun aanvullend pensioen volledig optimaliseren dankzij de Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen. De POZ werd al een paar keer door de regering aangekondigd, maar vanaf 30 maart 2018 een feit: een zelfstandige zal vanaf 30 juni een POZ kunnen onderschrijven.
Daarbij zullen ook de waarborgen Gewaarborgd Inkomen en Premieteruggave in eenzelfde contract kunnen onderschreven worden.

Waarom een POZ ?
De POZ is het ontbrekende stukje (aanvullend) tweedepijlerpensioen in de pensioenpuzzel voor zelfstandigen zonder vennootschap. Terwijl de zelfstandige bedrijfsleider met vennootschap al verscheidene jaren de Individuele Pensioentoezegging als oplossing heeft, bestond voor de zelfstandige zonder vennootschap deze mogelijkheid of een alternatief tot voor kort niet. De POZ komt hieraan tegemoet.
Bent u een zelfstandige zonder vennootschap (eenmanszaken), dan kan u best eerst een VAPZ onderschrijven. Het VAP blijft voor elke zelfstandige de eerste keuze gelet op de hoge fiscale en sociale recuperatie en de 0% premietaks. Heeft u daarnaast nog financiële ruimte en laat de 80%-berekening dit toe, dan kunt u voortaan ook de POZ onderschrijven. Uiteraard blijven ook de derdepijler-pensioenen (pensioensparen en langetermijnsparen) een uitstekende keuze voor uw aanvullende pensioenopbouw. Voor deze producten speelt de 80%-beperking overigens niet.

Wil je nog meer info over de sociale zekerheid voor zelfstandigen?  Lees dan deze brochure.

Laat dit fiscaal geschenk niet aan jou voorbij gaan!
Benieuwd wat de POZ voor jou concreet kan betekenen?
Maak vandaag nog een afspraak of kom langs, we ontdekken samen jouw nieuwe mogelijkheden.

reCAPTCHA Public Key not found. Both Public and Private keys must be set in order for reCAPTCHA to function.

, , , , ,